Zásady používania súborov cookie

Stránky spoločnosti ANASOFT APR, spol. s r.o. využívajú súbory cookie. Používaním stránok súhlasíte s týmto ustanovením. Nastavenie môžete kedykoľvek zmeniť vo svojom prehliadači. Viac.

EAS Elektronický aukčný systém MZ SR


Vitajte v EAS - Elektronickom aukčnom systéme Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

EAS
EAS je Elektronický aukčný systém, predstavujúci elektronický nástroj pre transparentné aplikovanie procesu oddlženia nemocníc.

Ako to funguje
Veritelia a dlžníci po prihlásení do EAS vykonajú kontrolu správnosti údajov o jednotlivých pohľadávkach.

V prípade zistenia nesprávnosti údajov o jednotlivých pohľadávkach môže veriteľ alebo dlžník požiadať o zmenu údajov k dotknutej pohľadávke alebo o vylúčenie pohľadávky z procesu oddlženia nemocníc.

Veriteľ má právo neodsúhlasiť žiadnu z jeho pohľadávok. Neodsúhlasené a vylúčené pohľadávky sa nestanú súčasťou procesu oddlženia nemocníc a veriteľovi ostávajú zachované všetky doterajšie práva a povinnosti v súvislosti s týmito pohľadávkami.

Ak veriteľ identifikuje chýbajúce pohľadávky, vyzve príslušného dlžníka na zaevidovanie novej pohľadávky.

V prípade odsúhlasenia správnosti údajov o jednotlivých pohľadávkach veriteľmi a dlžníkmi budú pohľadávky zaradené do procesu oddlženia nemocníc. Proces oddlženia nemocníc bude realizovaný buď formou fixného diskontu, alebo formou elektronickej aukcie; v závislosti od výberu veriteľa.

Výsledkom procesu oddlženia nemocníc bude uzavretá dohoda o zmene záväzku a o pristúpení Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k dlhu príslušnej nemocnice. Na základe takto uzavretej dohody bude následne Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky uhradený dlh vyplývajúci z dohody.

Osobitné ustanovenia o procese oddlženia nemocníc
Viac informácií o fungovaní EAS nájdete v Osobitných ustanoveniach o procese oddlženia nemocníc, ktoré tvoria prílohu k Obchodným podmienkam elektronického trhoviska.


Pokračovať na prihlásenie

1.0.6.44 05.08.2020 16:01